lørdag 25. juli 2015

Du er egentlig kristen

Som lovet på presentasjonen av gårsdagens test som viste at livssynshumanismen er minst 45 % kristen, kommer nå testen som viser at du egentlig er kristen.

En slik test kan gjøres på flere måter og her skal jeg kun vise to.

Den ene måten er å la alle svaralternativene støtte en eller annen form for kristen tenkning. Den vil alltid sikre at de som svarer får hundre prosent score på at de er kristne

Kortversjonen av en slik test kan se sånn ut.

Spørsmål 1: Hva mener du om universet?
 
A.     Universet er skapt av Gud

B.      Vi lever i et rasjonelt univers som følger naturlover

C.      Naturvitenskap er den beste måten å finne ut av universet på


 Spørsmål 2: Hva av dette er sant?

A.     Universet er overveldende, storslagent og fantastisk

B.      Mennesket er en ørliten prikk på en ørliten prikk av en planet

C.      Universet er ikke skapt for menneskets skyld


 Spørsmål 3: Hva tenker du om livet i universet?

A.     Det kan finnes liv på mange planeter

B.      Mennesket er skapt i Guds bilde

C.      Mennesket er blitt til ved evolusjon


 Spørsmål 4: Hva tenker du om etikk?

A.     Bibelen er det beste grunnlaget for etikk

B.      Etikk må bygge på både plikter, regler, sinnelag og konsekvenser

C.      Samfunnets lover må lages ut fra hva som er det beste for borgerne


Legger man en slik test på nettet vil resultatet være "Du er 100 prosent kristen", uansett hva noen svarer.

Den andre måten å påvirke resultatet til å lande på at "Du er kristen" er ved å ha få alternativer som ikke også er kristne og stille andre syn i et litt dårlig lys.

En slik test kan begynne slik.

 Spørsmål 1: Hva mener du om universet?

A.     Universet er skapt av Gud

B.      Vi er utviklet for å overleve, ikke for å finne "sannheter" om universet

C.      Vi lever i et rasjonelt univers som følger naturlover


 Spørsmål 2: Hva av dette er sant?

A.      Jeg har en høy iboende verdi som skapt i Guds bilde

B.      Som ørliten prikk på en ørliten prikk av en planet er jeg verdt null

C.      Det er viktig å vise andre at de er verdifulle


 Spørsmål 3: Hva tenker du om rasisme?

A.     Rasisme er alltid galt

B.      Rasisme er rett, hvis den har bra konsekvenser

C.      Alle er skapt like verdifulle i Guds bilde, uansett rase.


 Spørsmål 4: Hva tenker du om deg selv?

A.     Jeg har ansvar for hva jeg gjør, siden jeg ofte kunne valgt annet

B.      Jeg er ikke ansvarlig for hva jeg gjør, alt skyldes arv og miljø

C.      Jeg vet ofte hva som er rett, men jeg klarer ikke alltid å gjøre det


Scoren er enkel. Med 4 spørsmål vil du for hver B bli 25 % mindre kristen. Og det kan du jo ikke ha på deg.

Så kan man selvsagt ta noen steg til siden og spørre hva er det jeg har vist her.

Noe trivielt om at det er mulig å lage parodier på tester som den om livssynshumanismen i går? Noe om at mange slags livssyn egentlig ligner på hverandre?

Eller noe annet, kanskje ikke så intuitivt, men dess mer riktig?

For livssyn skapes ikke i vakuum. Vi velger ikke i blinde etter innfallsmetoden. Selv ugress spretter ikke opp av asfalten uten frø.

Nettopp fordi helt grunnleggende oppfatninger formes i en kultur, kan det være så vanskelig å se hvor sterkt den påvirker - selv om vi tror vi tar avstand fra den. Nettopp fordi det er så nært og opplagt kan vi tenke like lite over vårt kulturelle grunnfjell som fisk tenker over at de lever i vann.

Enten vi er kristne eller ateister eller annet.

Skal livssyn oppfattes som logiske eller konsekvente, må de bygge på premisser som kan utledes noenlunde rimelig av virkelighetsforståelsen. Gjør man ikke det blir det fort en bunke mer eller mindre løsrevne låneverdier, uten dekning i egen bank.

Mener jeg at vi lever i et egentlig verditomt univers, finnes det mer troverdige posisjoner enn å hevde høye og store verdier vi bør gi våre liv for. Mener jeg alt er blitt til uten mål eller mening, tanke eller logikk, er det ikke opplagt rasjonelt å se mål og mening i naturvitenskap.

Mener jeg at vi ikke kan ha fri vilje, er det rart å kjempe for en fri tanke.

I Europa lener vi oss mot en jøde-kristen kultur på svært mange måter, slik jeg har nevnt kort fra såpekassen her og litt mer i Gud i Grunnloven.

Enten vi ser det eller ei, pårvirker dette hvordan vi tenker - og noen ganger enda mer føler - om rettferdighet og likeverd, naturlover og rasjonalitet, verdier og vitenskap.

Tviler du på det, er det bare å ta testene over.

6 kommentarer :

Anonym sa...

Feil.

På absolutt alle måter. Du bevise AT noen er psykotiske religiøse for å påvise kristenhet, og AT noe stammer KUN fra kristendommen (altså, ikke er stjålet annensteds fra) for å påvise at noe er kristent.

Faktum er at det ikke finnes noe som er kristent hverken ved humanismen eller noe annet du påstår. Tvert imot, så har kristenpakket forsøkt å stjele til seg det meste. De har feilet.

Trollene.

Bjørn Are sa...

Da er det fastslått. Takk.

Peter sa...

Disse superateistene er nå litt søte også.

Bjørn Are sa...

Det også, ja.

Karsten sa...

Poe's lov v 2.0: Det er ikke alltid lett å se forskjellen på troll og nyateist. Eller på troll og nyfrelst for den saks skyld.

Lars sa...

Eller på humor og alvor, ironi og bokstaveleg intensjon.